Tayvan Hükümeti, uluslararası toplumu Tayvan’daki 23,5 milyon insanın özlemlerini tanımaya çağırarak BM katılımı için kampanyaya devam etmektedir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 75. oturumunun 15 Eylül'de New York'taki BM Genel Merkezinde toplanması, Genel Tartışmanın ise 22-26 Eylül ve 29 Eylül'de yapılması planlandı.KOVID-19'un dünya çapındaki etkisi nedeniyle, bu yılki Genel Tartışmanın teması "İstediğimiz gelecek, ihtiyacımız olan Birleşmiş Milletler: çok taraflılığa olan toplu bağlılığımızı yeniden teyit etmek - etkili çok taraflı eylem yoluyla KOVID-19 ile yüzleşmek" olacaktır.

Bu yılki BM katılım kampanyasında, Tayvan Hükümetinin odak noktası, Tayvan halkının BM sistemine katılma arzusunu uluslararası topluma iletmek ve BM'nin KOVID-19 salgınıyla mücadele ve iyileşmeyi kolaylaştırma çabalarına katkıda bulunmaya istekli ve yetenekli olduğunu göstermektir. Hükümet; diplomatik müttefiklerden Genel Müzakerede Tayvan'a desteklerini dile getirmeye devam etmelerini, ve BM Genel Sekreteri António Guterres'e, Birleşmiş Milletler'in sürekli vurguladığı kapsayıcılık ilkesi ve kimseyi geride bırakmama ilkelerini savunmaya, ve Tayvan'ın BM sisteminden uzun süredir dışlanması sorununu çözmeye davet eden mektuplar göndermelerini talep etmiştir.

Bu yılki BM teklifinde devam eden üç ana itiraz vardır. Birincisi, BM, Tayvan’daki 23,5 milyon kişinin BM sisteminden uygunsuz şekilde dışlanmasını çözmek için derhal harekete geçmelidir. İkinci olarak, BM’nin Tayvanlı pasaport sahiplerine ve gazetecilere yönelik ayrımcı politikası temel insan haklarını ihlal etmektedir ve derhal düzeltilmesi gerekmektedir. Üçüncüsü, BM, Tayvan'ın BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH'ler) uygulanmasına ilişkin toplantılara, mekanizmalara ve faaliyetlere eşit ve onurlu bir şekilde katılma hakkına sahip olmasını ve böylece katkıda bulunabilmesini sağlamalıdır.

Dışişleri Bakanı Jaushieh Joseph Wu, Tayvan’ın itirazlarını uluslararası topluma net bir şekilde iletmek için uluslararası medyada “Birlikte İyileşelim — Tayvan Yardımcı Olabilir” başlıklı bir yazı yayınlamıştır. Dışişleri Bakanlığı ayrıca Tayvan’ın KOVID-19'u kontrol altına almadaki başarısını belgeleyen ve pandemiyle yurt içinde ve yurt dışında mücadele eden kişileri destekleyen kısa bir video yayınlayacaktır.

Hükümet ayrıca, SDG'lerin uygulanmasında küresel bir paydaş olarak Tayvan'ın önemini vurgulamak için sanal yan etkinliklere de ev sahipliği yapacaktır. Bu, Tayvan’ın başarısı ve sürdürülebilir kalkınma ve hastalık kontrolüne katkılarına ilişkin uluslararası anlayışı geliştirecek ve Tayvan’ın küresel pandemiyi kontrol altına alma ve iyileştirmede güçlü bir ortak olduğunu gösterecektir.

Dışişleri Bakanlığı, devam eden pandemi karşısında bile Tayvan’ın uluslararası katılımına desteğini genişletmeye yönelik çeşitli yaklaşımlar uyguladıkları için Tayvan’ın sivil toplumunu ve denizaşırı yurttaş topluluklarını takdir ve teşekkür eder.

Birleşmiş Milletlere katılmak için çabalamak hiçbir zaman kolay olmamıştır. Ancak, hükümet ve sivil toplumun ortak çabaları sayesinde, Tayvan’ın hedeflerine verilen uluslararası destek ivme kazanmaya devam etmektedir. Tayvan Hükümeti diplomatik müttefiklere ve dost uluslara, Tayvan'ın BM sistemine katılma hedefini desteklemede verdikleri destek ve yardımları için derinden minnettardır, ve bir kez daha Birleşmiş Milletleri, Tayvan'ın 23,5 milyon insanını, daha parlak, daha kapsayıcı, daha sürdürülebilir bir pandemi sonrası dönem yaratmak üzere, kendi içine kabul etmek için derhal harekete geçmeye çağırmaktadır.

117254212_738892930177124_3739556002328752779_o